usługi

Podstawą naszej filozofii pracy jest zoom-in, czyli dokładna analiza marki, biznesu i branży klienta. Uważamy, że bez znajomości tych zagadnień komunikacja przynosząca efekty w większej skali nie jest możliwa. Dlatego podczas pracy z klientem, wykorzystujemy specjalistyczną wiedzę nt. jego branży, co pozwala na skuteczne dobranie działań komunikacyjnych, a także umożliwia ich elastyczną zmianę i modyfikację w przypadku wystąpienia niespodziewanych wydarzeń.

Strategia PR definiuje sposób, w jaki marka powinna mówić o sobie oraz o swoich produktach czy usługach. Nie stworzymy skutecznej strategii bez dogłębnej analizy sytuacji wyjściowej (zarówno w odniesieniu do samej firmy, jak i otoczenia biznesowego). Dzięki analizie komunikacyjnej konkurencji oraz określeniu kluczowych przesłań i obszarów tematycznych, możemy zweryfikować ich potencjał medialny.

Odpowiedni mapping interesariuszy i grup docelowych pozwala przygotować zbiór głównych przekazów rynkowych, trafnie wybrać cele komunikacyjne i obszary działań PR oraz przedstawić właściwe narzędzia do ich realizacji. Ponadto, w ramach tworzenia strategii PR, przedstawiamy klientowi listę rekomendacji, obejmujących plan działań komunikacyjnych wraz ze szczegółowym harmonogramem.

Relacje z mediami to nasz konik. Od wielu lat budujemy i utrzymujemy korzystne dla obu stron kontakty z kluczowymi dziennikarzami, reporterami, wydawcami i blogerami. Dzięki wypracowanym relacjom skutecznie docieramy do założonych grup docelowych.

W ramach media relations zwiększamy rozpoznawalność i wiarygodność firmy oraz jej ekspertów. Na bieżąco opracowujemy m.in. informacje prasowe, komentarze, artykuły eksperckie, raporty branżowe i konsumenckie. Następnie pozycjonujemy je zarówno w mediach ogólnych, jak i tych bardziej specjalistycznych, branżowych czy lokalnych. Koncentrujemy się na tworzeniu treści aktualnych tu i teraz, odnoszących się do ważnych dla grupy docelowej kontekstów. W ten sposób jesteśmy w stanie przyciągnąć uwagę czytelnika, a to przekłada się na efekty w większej skali, czyli zasięg i jakość publikacji.

Nie da się skutecznie tworzyć długotrwałych media relations bez biura prasowego. Dlaczego? Ponieważ jest to najlepsze narzędzie do zapewnienia dwustronnej komunikacji na linii firma – dziennikarz. Samo wysyłanie informacji prasowych to zdecydowanie za mało. Kluczowa jest dostępność dla przedstawicieli mediów zawsze, gdy tego potrzebują i zapewnienie im wymaganych informacji. A przecież kierując firmą ciężko jest na to znaleźć czas. Rolą naszej agencji PR jest odciążenie kadry zarządzającej w bieżących kontaktach z dziennikarzami i koordynowanie komunikacji w ustalonych terminach.

Dziennikarze, którzy wiedzą, że w razie potrzeby mogą zwrócić się do zaufanego biura prasowego firmy z prośbą o ekspercki komentarz czy dodatkowe informacje, bardzo chętnie z tego korzystają.

Naturalnym rozszerzeniem usługi biura prasowego jest rola rzecznika. Doświadczony ekspert ds. komunikacji z mediami, znający do tego daną branżę jak własną kieszeń, to prawdziwy skarb. Obycie przydaje się zwłaszcza w kontaktach z telewizją i radiem, gdzie szczególnie ceni się merytoryczność i precyzję przekazu. Dzięki rzecznikowi firma w oczach odbiorców przestaje być bezosobowym, abstrakcyjnym bytem i zyskuje ludzką postać, co pomaga skuteczniej budować wizerunek, a w razie potrzeby także łagodzić sytuacje kryzysowe. W wielu przypadkach konsultanci ZOOM bsc pełnią również funkcje rzeczników prasowych swoich klientów.

Aby kreowany wizerunek był spójny, komunikacja korporacyjna musi uwzględniać wszystkie potencjalne grupy interesariuszy: klientów, dostawców i wykonawców, pracowników, inwestorów, konkurencję branżową, a nawet zwolenników i przeciwników marki. W tym celu korzystamy z szerokiego zakresu usług – tradycyjnych działań PR B2B oraz PR B2C, relacji inwestorskich, media relations, PR kryzysowego oraz kompleksowego e-PR. To właśnie PR internetowy pozwala budować pozytywny wizerunek firmy wśród internautów, dzięki monitorowaniu ich opinii na temat marki, a także systematycznej obecności na portalach informacyjnych, branżowych oraz w mediach społecznościowych.

Kluczowym elementem kampanii korporacyjnych jest również kreowanie precyzyjnego, eksperckiego przekazu, opartego na obiektywnych danych. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zyskać wiarygodność w oczach interesariuszy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w planowaniu i realizacji PR-u korporacyjnego dla takich branż jak m.in. finanse i ubezpieczenia, HR, nieruchomości, IT czy motoryzacja, zapewniamy najwyższą jakość treści. Na życzenie opracowujemy także jednolitą identyfikację wizualną firmy i wprowadzamy ją do wszystkich obszarów komunikacji.

Raport branżowy to jedna z najskuteczniejszych metod dotarcia do mediów i budowania trwałego wizerunku eksperckiego w oczach grupy docelowej. Tworzymy go na podstawie wyników badania rynku, zleconego jednemu z uznanych domów badawczych. W ten sposób otrzymujemy obiektywne, unikalne i reprezentatywne dane, które są najbardziej cenione zarówno przez dziennikarzy, jak i odbiorców. Opracowujemy je merytorycznie oraz graficznie, a gotowy raport staje się świetnym kontentem i punktem wyjścia do intensywnych działań media relations z wykorzystaniem pozycjonowania eksperckiego.

W treści raportu prezentujemy m.in. aktualne trendy, zmiany zachodzące w danej branży czy przewidywania dotyczące przyszłości. Największą skuteczność osiągamy, gdy badanie ma charakter cykliczny, gdyż można wówczas porównywać rezultaty. Tak przygotowany raport jest również świetnym narzędziem sprzedażowym.

Reputacja firmy często mierzona jest rozpoznawalnością ekspertów w niej zatrudnionych. Wykorzystując wiedzę i osobowość pracowników klienta, regularnie pozycjonujemy ich wypowiedzi w kluczowych mediach. Odpowiednio przygotowany ekspert staje się najlepszym ambasadorem przedsiębiorstwa. W ten sposób firma zyskuje twarz, co przekłada się na wzrost wiarygodności i rozpoznawalności marki.

Zanim przystąpimy do bezpośrednich kontaktów z dziennikarzami, tworzymy wewnątrzfirmowe mapy eksperckie oraz przeprowadzamy szkolenia medialne, by przygotować ekspertów do bezpośredniej pracy z przedstawicielami mediów.

Następnie doprecyzowujemy zakres tematów zgodnych ze strategią biznesową firmy, wokół których będzie toczyć się komunikacja. Tworzymy również listę przesłań medialnych, które będą stanowiły ramy wypowiedzi. Stąd już prosta droga do pozycjonowania eksperta jako lidera opinii w wybranym obszarze.

„Zła wiadomość obiegnie pół wioski zanim dobra wyjdzie z pokoju”. Latami budowany pozytywny wizerunek marki może rozpaść się niczym domek z kart w przeciągu kilku chwil. Nasze usługi w zakresie PR kryzysowego obejmują przygotowanie procedur zarządzania komunikacją kryzysową w firmie, identyfikację sytuacji kryzysowych, tworzenie scenariuszy i możliwości ograniczenia ryzyka szkód wizerunkowych, które mogą być konsekwencją wystąpienia kryzysu. Szkolimy naszych klientów i bierzemy udział w pracach sztabów kryzysowych.

Oferujemy klientom pełne wsparcie w momencie wystąpienia kryzysu medialnego. Opracowujemy strategię i proponujemy konkretne działania mające na celu minimalizację negatywnych skutków. Doradzamy również jak skutecznie odbudować wizerunek firmy w momencie, gdy negatywne emocje już opadły.

ZOOM bsc tworzy kampanie i specjalizuje się w prowadzeniu profili na mediach społecznościowych.

Niezależnie, czy mówimy o działaniach i obsłudze fanpage’y na Facebooku, LinkedInie czy Twitterze, naszą naczelną zasadą jest budowanie i wzmacnianie relacji pomiędzy firmą/marką a jej grupą docelową czy konsumentem. Angażujemy, wciągamy w dyskusje, dajemy się polubić. Tworzymy interesujące posty bazując na materiałach dostarczanych od klienta oraz przygotowujemy własne propozycje. Wszystko po to, by realizować postawione cele wizerunkowe, nie zapominając o wadze celów biznesowych. A w razie potrzeby zapewniamy też kompleksową obsługę kryzysową.

Przeznaczone jest dla wszystkich osób wyznaczonych w firmie do kontaktów z mediami. Skutecznie przygotowujemy do wystąpień przed kamerą lub mikrofonem, uczymy zasad pracy z mediami. Pokazujemy, jak radzić sobie ze stresem i tremą, wypowiadać się swobodnie, zrozumiale i precyzyjnie oraz sprawiać korzystne wrażenie podczas nagrania.

Szkolenie „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych” jest połączeniem treningu praktycznych umiejętności ze sprawdzianem poziomu przygotowania firmy do potencjalnego kryzysu medialnego. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów ze szczególnym naciskiem na trening działania sztabu kryzysowego, trening medialny, ćwiczenia praktyczne i analizę konkretnych przypadków.

Po szkoleniu podsumujemy działania sztabu kryzysowego (błędy, czas reakcji, sposób podejmowania decyzji i planowania działań) oraz przedstawimy rekomendacje dotyczące usprawnień pracy. Przeanalizujemy i ocenimy także wystąpienia medialne członków sztabu.

Warsztat strategiczny to kompleksowe narzędzie służące do opracowania skutecznej strategii PR dla danej firmy. Przeznaczony jest zarówno dla organizacji wchodzących na rynek, zmieniających profil działalności czy wprowadzających nowy produkt, jak i tych, które chcą odświeżyć swój wizerunek lub szerzej zaistnieć w mediach tradycyjnych i internetowych. Wsłuchujemy się w opinie i potrzeby zarządu, pracowników oraz klientów przedsiębiorstwa.