hr

jak budujemy wizerunek firm rekrutacyjnych?

Kluczem do skutecznego budowania wizerunku agencji zatrudnienia oraz portali i aplikacji rekrutacyjnych, jest regularna komunikacja z dwiema głównymi grupami docelowymi – przedsiębiorstwami oraz pracownikami. Dlatego opracowując strategię PR dla firmy z branży HR zaczynamy od rozpoznania jej potrzeb i określenia sektorów w których się specjalizuje i/lub chce wzmocnić swoją obecność. Następnie opracowujemy dwa równoległe bloki komunikacyjne.

Pierwszy blok zawiera treści tworzone pod kątem firm z branż, którymi najmocniej z biznesowego punktu widzenia jest zainteresowany nasz klient. Przestrzeń medialną, poświęconą zagadnieniom HR, zajmujemy wielopoziomowo. Przygotowujemy materiały kontekstowe, odnoszące się do aktualnych wydarzeń i potrzeb działów rekrutacyjnych. Pozycjonujemy ekspertów klienta w roli specjalistów komentujących najnowsze dane z polskiego i europejskiego rynku pracy oraz przedstawiających przyszłe trendy. Dbamy również o warstwę korporacyjną, pokazując aktualne sukcesy firmy rekrutacyjnej i jej aktywność np. udział w wydarzeniach branżowych czy podjęte inicjatywy, w tym CSR.

Drugi blok działań PR tworzymy pod kątem kandydatów. Poszukiwanie nowej pracy jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu. Naszą rolą jest tak komunikować się z osobami rozważającymi zmianę pracodawcy, aby pozbawić je wszelkich obaw. Zaufanie do firmy rekrutacyjnej budujemy poprzez odpowiadanie na pytania i wątpliwości kandydatów. Merytoryczne treści umieszczamy na social mediach i firmowym blogu, a także plasujemy je w mediach tradycyjnych – prasie, radiu i telewizji oraz portalach biznesowych czy branżowych

Treści z tych dwóch bloków komunikujemy z różną intensywnością, w zależności od:

  • aktualnego cyklu rekrutacyjnego w większości firm tzn. ilości ogłoszeń o pracę, która pokazuje czy przedsiębiorstwa dysponują aktualnie budżetami i prowadzą rekrutacje czy dopiero się do tego przygotowują;
  • sytuacji na rynku pracy tzn. czy mamy do czynienia z rynkiem pracownika czy pracodawcy, co bezpośrednio wpływa na trudności z zaspokojeniem popytu jednej ze stron przez agencję zatrudnienia

raporty dla branży hr

Zasięg i jakość działań PR, a tym samym pozycję ekspercką naszego klienta w sektorze HR, wzmacniamy poprzez tworzenie cyklicznych raportów branżowych. Zarówno tych o węższym zakresie tematycznym jak „Barometr Imigracji Zarobkowej”, czyli badanie o Ukraińcach pracujących w naszym kraju, jak i szerokie opracowania np. „Barometr Polskiego Rynku Pracy”.