Wiem, czym oddycham

Kampania

Klient

Aviva

Kategoria

Finanse i ubezpieczenia


Avivajedno z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce

W ramach kampanii Avivy „Wiem, czym oddycham” w latach 2017 i 2018 przeprowadzono cykl działań, które miały zwiększać świadomość na temat wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie i życie człowieka. W ramach kampanii prowadzono konkurs wśród społeczności lokalnych, w którym do wygrania były czujniki powietrza Airly.

Cele komunikacyjne: zachęcenie społeczności lokalnych do wzięcia udziału w konkursie poprzez zgłoszenie potencjalnej lokalizacji czujnika i głosowania na nią. Edukacja i zwiększanie świadomości na temat szkodliwości smogu. Rozwijanie wizerunku marki Aviva jako aktywnie troszczącej się o stan zdrowia społeczeństwa i finansującej działania, które je wspierają.

Zakres prac ZOOM bsc

Media relations wokół akcji, pozycjonowanie ekspertów, komunikacja z samorządami

Działania komunikacyjne

Pomysł, plan i realizacja badania na temat wiedzy Polaków o zanieczyszczeniu powietrza i jego wpływu na zdrowie i życie. Wykorzystywanie danych w komunikacji (informacje prasowe, komentarze eksperckie, posty na social mediach)

Korzystanie z wiedzy ekspertów zajmujących się zdrowiem układu oddechowego i pozycjonowanie ich w mediach jako „twarzy” akcji

Bieżąca komunikacja do mediów (ogólnopolskich i lokalnych) na temat konkursu, jego zasad i postępów, bezpośrednia komunikacja do samorządów i organizacji je zrzeszających. Podsumowanie akcji.

Efekty

Do konkursu zgłoszono 5654 lokalizacji i rozdano 400 czujników, z których korzystają lokalne społeczności

AVE: ponad 1,3 mln PLN

zobacz inne projekty