Santander Orchestra

Santander Orchestra

Klient

Santander Bank Polska

Kategoria

Finanse i ubezpieczenia


Santander Bank Polska to trzeci największy bank w Polsce. Świadczy usługi na rzecz klientów detalicznych oraz biznesowych.

Santander Orchestra to projekt, w ramach którego najlepsi studenci i absolwenci polskich uczelni muzycznych mają możliwość nauki pod okiem wybitnych dyrygentów i tutorów z całego świata oraz wystąpienia na deskach największych polskich filharmonii. Oprócz tego mogą skorzystać z nauki podstawowych zagadnień związanych z komunikacją medialną, budowaniem wizerunku, prawem autorskim czy finansami.

Cele komunikacyjne: promowanie projektu wśród potencjalnych uczestników i słuchaczy.

Zakres prac ZOOM bsc

Pełna obsługa PR, w tym komunikacja wokół projektu Santander Orchestra:

Działania komunikacyjne

Efekty

Zbudowanie większej rozpoznawalności projektu zarówno wśród potencjalnych uczestników, jak i słuchaczy. Santander Orchestra stała się czołowym programem mentoringowym i warsztatowym dla młodych muzyków w Polsce, a każdy z prawie 30 zagranych koncertów cieszył się dużym zainteresowaniem odbiorców.

zobacz inne projekty