Rebranding BZ WBK na Santander BP

Rebranding BZ WBK na Santander Bank Polska

Klient

Santander Bank Polska

Kategoria

Finanse i ubezpieczenia


We wrześniu 2018 roku Bank Zachodni WBK zmienił nazwę na Santander Bank Polska. Operacja rebrandingu placówek i bankowości internetowej została zaplanowana na jeden weekend.

Cele komunikacyjne: Rozwianie obaw i wątpliwości klientów oraz akcjonariuszy. Ukazanie rebrandingu w pozytywnym świetle, jako zmiany na lepsze. Stopniowe przyzwyczajanie odbiorców do nowej nazwy. Ze względu na złożoność projektu i potrzebę przygotowania klientów do zmian, działania komunikacyjne trwały od wiosny do jesieni 2018 r.

Zakres prac ZOOM bsc

Pełna obsługa PR. W ramach projektu rebrandingu zespół ZOOM bsc był odpowiedzialny za wsparcie strategiczne i operacyjne banku:

Działania komunikacyjne

Efekty

zobacz inne projekty