Europejski Instytut Miedzi – zielona energia

Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii

Klient

Europejski Instytut Miedzi

Kategoria

Inne


Europejski Instytut Miedzi (EIM) działa w ramach Copper Alliance – globalnej sieci promującej zastosowania miedzi i jej stopów m.in. w budownictwie i architekturze czy branży HVACR. EIM aktywnie angażuje się zarówno w kwestie regulacyjne, jak i w międzynarodowe programy rozwoju rynku, zwłaszcza te dotyczące sektora energii odnawialnej.

Cele komunikacyjne: budowa świadomości społecznej w zakresie roli miedzi w innowacyjnych i ekologicznych technologiach energetycznych. Kampania skierowana do decydentów – przedstawicieli administracji państwowej i sektora energetycznego oraz do mieszkańców Polski i krajów bałtyckich.

Zakres prac ZOOM bsc

Pełna obsługa PR, w tym:

Działania komunikacyjne

Efekty

Regularna obecność przedstawicieli EIM w najważniejszych mediach gospodarczych i branżowych.

Wykorzystanie kluczowych komunikatów EIM dla przemysłu miedziowego i sektora OZE w oświadczeniach przedstawicieli administracji publicznej i sektora energetycznego.

zobacz inne projekty