Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Kategoria

Finanse i ubezpieczenia


Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju to międzynarodowa instytucja finansowa, promująca i wspierająca rozwój sektora prywatnego w krajach demokratycznych.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju cyklicznie wdraża projekty (skierowane do różnych grup: MŚP, klienci indywidualni) mające na celu m.in. poprawę efektywności energetycznej. Temu tematowi był poświęcony program PolREFF.

Cele komunikacyjne: kompleksowe wsparcie launchu programu PolREFF

Zakres prac ZOOM bsc

Działania komunikacyjne

Efekty

Regularna obecność  ekspertów Europejskiego Bank Odbudowy i Rozwoju w najważniejszych mediach branżowych i biznesowych. Zbudowanie rozpoznawalności programu PolREFF wśród grup docelowych.

zobacz inne projekty