DAS Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej

Klient

DAS Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej

Kategoria

Finanse i ubezpieczenia


D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. to jedyne w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące wyłącznie ubezpieczenia ochrony prawnej.

Cele komunikacyjne: edukacja odbiorców na temat ubezpieczeń ochrony prawnej i ich korzyści.

Zakres prac ZOOM bsc

Stała obsługa od 2016 r. Doradztwo PR, kompleksowe wsparcie w zakresie media relations, w tym opracowanie strategii, realizacja działań, pozycjonowanie ekspertów, komunikacja kryzysowa.

Efekty

Agencji udało się dotrzeć z założonym przekazem zarówno do mediów ogólnopolskich, jak i branżowych. Działania PR są konsekwentnie rozwijane w kierunku popularyzacji kategorii ubezpieczeń ochrony prawnej. D.A.S. staje się widoczny w mediach i jest ważnym głosem w branży ubezpieczeniowej.

 

zobacz inne projekty