Aviva

Klient

Aviva

Kategoria

Finanse i ubezpieczenia


Aviva – lider rynku ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii. W Polsce działa od 1992 roku i ma silną pozycję na rynku ubezpieczeń na życie i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.

Cele komunikacyjne: budowanie i umacnianie wizerunku marki jako wiarygodnego i rzetelnego ubezpieczyciela. Docieranie do wyznaczonych grup docelowych z informacjami o produktach i usługach oferowanych przez firmę oraz jej działaniach społecznych. Edukowanie potencjalnych klientów.

Zakres pracy ZOOM

Pełna obsługa PR, w tym:

Efekty

Regularna obecność w mediach ubezpieczeniowych, finansowych i biznesowych, a także regionalnych i ogólnoinformacyjnych. Zwiększenie świadomości społecznej w tematach związanych z ubezpieczeniami, inwestowaniem, zdrowiem, środowiskiem (np. kampania antysmogowa „Wiem, czym oddycham”)

 

zobacz inne projekty