Akcenta

Klient

Akcenta

Kategoria

Finanse i ubezpieczenia


Akcenta –  instytucja płatnicza obsługująca transakcje walutowe eksporterów i importerów (wymiana walut, płatności zagraniczne i transakcje zabezpieczające kursy walut), głównie działających w segmencie MŚP.

Cele komunikacyjne: zbudowanie zaufania do marki i jej wiarygodnego wizerunku w grupie docelowej. Zwiększenie świadomości społecznej o tym, czym są i jak działają instytucje płatnicze.

Zakres prac ZOOM bsc

Pełna obsługa PR, w tym konsulting PR, analiza komunikacyjna konkurencji, tworzenie i wdrażanie strategii, prowadzenie biura prasowego

Działania komunikacyjne

Tworzenie i dystrybucja informacji prasowych

Pozycjonowanie eksperckie

Prowadzenie profili marki w mediach społecznościowych

Promowanie eksperckich webinarów

Efekty

Zwiększenie rozpoznawalności marki oraz kategorii „instytucje płatnicze”. Wykreowanie wyraźnego i zgodnego z założeniami wizerunek Akcenty, co przełożyło się na wzrost wiarygodności oraz popytu na usługi.

Akcenta regularnie pojawia się w tytułach ekonomicznych oraz branżowych. Media biorą pod uwagę Akcentę zarówno w tekstach dotyczących obsługi transakcji walutowych w bankach, jak też dotyczących kantorów internetowych oraz handlu zagranicznego w kontekście konkretnych sektorów.

 

zobacz inne projekty